Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komunikaty

Sprawozdanie z działalności wolontariatu pracowniczego w 2011 r.

Dodano:2012-02-10


Sprawozdanie z działalności wolontariatu pracowniczego w 2011 r.

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej  podjęły  współpracę w celu  propagowania idei wolontariatu pracowniczego oraz wspierania działaniami wolontaryjnymi  Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej - Caritas w Łodzi.
Uroczyste podpisanie porozumienia o wolontariacie pracowniczym, przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. Pawła Górskiego oraz Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Jacka Ambroszczyka,  miało miejsce  12 października 2010 r.  w gmachu Rektoratu UM.
Program Wolontariatu Pracowniczego ma na celu zachęcenie pracowników, pracowników emerytowanych i studentów uczelni do wspierania swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami,  przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie idei hospicyjnej w społeczności lokalnej i pracy na rzecz ZDOH-Caritas.
W ramach programu władze Uniwersytetu Medycznego  zadeklarowały gotowość wsparcia organizacyjnego oraz instytucjonalnego wszelkich działań wolontaryjnych podejmowanych  przez pracowników i studentów Uniwersytetu w ramach projektu.
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej (ZDOH-Caritas) od 1995 roku prowadzi opiekę paliatywną i hospicyjną. Pomaga pacjentom z nieuleczalnymi chorobami, głównie nowotworowymi w domu pacjenta - miejscu najbardziej dla niego przyjaznym. Hospicjum pomaga w zwalczaniu bólu i innych uciążliwych dolegliwości, wspiera w pielęgnacji i rehabilitacji chorych oraz rozwiązywaniu problemów socjalnych. Zespół ZDOH-Caritas tworzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, pracownik socjalny, kapelan oraz przeszkoleni wolontariusze. Hospicjum działa w oparciu o uniwersalne wartości : miłość, troskę, współczucie. Jest otwarte dla wszystkich - niesie pomoc bez względu na wyznanie, kolor skóry, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.
ZDOH-Caritas od 2009 jest w Łodzi inicjatorem i organizatorem corocznej kampanii edukacyjno-informacyjnej ?Pola Nadziei? na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami.
Międzynarodowym symbolem programu "Pola Nadziei" są żonkile, które przypominają nam o osobach cierpiących, niepełnosprawnych, oczekujących pomocy i opieki.
Akcja sadzenia żonkili ma charakter symboliczny. Jej celem jest integracja osób, chcących włączyć się w dzieło pomocy hospicjom.
Do kampanii "Pola Nadziei"  w Łodzi od samego początku przystąpił Uniwersytet Medyczny. Od 2009 r.  posadziliśmy przy  UM trzy żonkilowe pola. Jesienią 2009 roku - przy gmachu Biblioteki Głównej, w roku 2010 przy Rektoracie, a w październiku 2011 przy auli północnej Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.
Od samego początku Uczelnia uczestniczyła też w części edukacyjnej programu. 2 kwietnia 2011 r. w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się debata poświęcona opiece paliatywnej i hospicyjnej. Pierwszy publiczny panel z cyklu "Sobota dla Hospicjum" został zorganizowany pod  patronatem  sygnatariuszy porozumienia o wolontariacie pracowniczym w UM : Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej Ks. Jacka Ambroszczyka oraz J.M. Rektora UM prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego. Szczegółową relację z dyskusji podczas debaty można przeczytać w nr 4 /2011 Biuletynu Informacyjnego UM.
W  październiku 2011  w auli im. Seweryna Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się spotkanie młodzieży trzech renomowanych łódzkich liceów objętych patronatem przez UM z przedstawicielkami Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Lek. med. Iwona Sitarska - Kierownik ZDOH-Caritas wygłosiła wykład "Standardy opieki paliatywnej w praktyce hospicjum domowego" w którym omówiła podstawowe pojęcia z zakresu medycyny paliatywnej, wyjaśniła różnice pomiędzy stacjonarną i domową opieką paliatywno-hospicyjną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę rodziny w opiece sprawowanej nad pacjentem w Jego domu. Omawiając standardy opieki paliatywnej podkreśliła wagę objęcia wszechstronną, profesjonalną pomocą pacjenta i jego rodziny w okresie choroby, a także bliskich chorego w okresie żałoby i osierocenia.
Dr n. med. Maria Jakubowska - koordynator wolontariatu hospicyjnego ZDOH-Caritas oraz wolontariatu pracowniczego UM w Łodzi podkreśliła rolę wolontariuszy hospicyjnych w opiece nad pacjentami i ich rodzinami objętymi domową opieką hospicyjną.
Pracownicy i studenci UM aktywnie uczestniczyli w podejmowanych przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas inicjatywach o charakterze charytatywnym.
W  maju ub. roku odbył się w parku Źródliska charytatywny piknik "Majówka na Polach Nadziei".  Podczas festynu wolontariusze ZDOH Caritas promowali ideę profesjonalnej opieki hospicyjnej. Rozpowszechniając zasady kompleksowej pomocy pacjentom pozostającym pod opieką specjalistów opieki paliatywnej, prowadzili  kwestę na rzecz łódzkiego hospicjum domowego.
Działania hospicjum domowego Caritas licznie wsparli studenci kierunku lekarskiego UM działający w łódzkim oddziale IFMSA, studenci stomatologii oraz członkowie Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof przy UM w Łodzi. W programie festynu znalazły się pokazy ratownictwa medycznego, badania stomatologiczne, nauka higieny jamy ustnej, kampania antynikotynowa, degustacja wyrobów bezglutenowych połączona z informacją o problemach celiakii. Dorośli mogli przeprowadzić badanie poziomu cukru we krwi, określić indeks masy ciała. Dla dzieci studenci przygotowali największą niespodziankę: w Szpitalu Pluszowego Misia dzieci mogły przebadać i uzyskać fachową diagnozę dolegliwości swojej ulubionej zabawki.
Natomiast 19 października 2011 Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wystąpił w charytatywnym koncercie AKADEMICY ŚPIEWAJĄ DLA HOSPICJUM DOMOWEGO CARITAS. Obok Chóru UM w koncercie wystąpiły chóry Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
Chór UM pod kierunkiem Pani Prof. Anny Domańskiej wielokrotnie wspierał działania hospicjum domowego Caritas, występując m.in. z koncertem kolęd w czasie spotkania opłatkowego Rodzin Osieroconych skupionych wokół ZDOH-Caritas.
Wszystkie działania podejmowane przez ZDOH Caritas wspólnie z Uniwersytetem Medycznym były logistycznie i finansowo wspierane przez właściwe struktury uczelniane, szczególnie  przez Biuro Rektora  oraz Biuro Promocji i Wydawnictw.
Podczas imprez o charakterze charytatywnym, w których uczestniczyli pracownicy i studenci UM przeprowadzano kwesty na rzecz hospicjum domowego Caritas.
Podczas kwesty przeprowadzonej w przerwie debaty 2 kwietnia ub. r. zebrano 561,30 PLN, natomiast podczas koncertu Chórów Akademickich w Archikatedrze 19 października 2011 - 968,14 PLN.
W ramach projektu o wolontariacie pracowniczym, pracownicy Uczelni mają możliwość uczestniczenia w programie składki pracowniczej - pay roll- na rzecz hospicjum domowego Caritas. Pracownik składa formularz zgody na comiesięczne potrącanie z jego dochodów, drobnej, kilku-, kilkunastozłotowej kwoty. Formularz należy złożyć u koordynatora wolontariatu - dr Marii Jakubowskiej, kustosza Biblioteki Głównej UM, a procedurą przekazywania składek zajmuje się dział księgowy Uczelni - formularz zgody na potrącenie składki jest dostępny ze strony Uczelni - w zakładce Wolontariat dla hospicjum.
W roku 2011 z tytułu składki pracowniczej  w ramach projektu wolontariatu pracowniczego, na konto Zespołu Domowej Opieki hospicyjnej Caritas wpłynęło 1645 PLN.
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI  - DARCZYŃCOM HOSPICJUM DOMOWEGO CARITAS , SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!

Drukuj stronę