Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komunikaty

Konkursy Narodowego Centrum Nauki - OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Dodano:2015-04-08

Szanowni Państwo,
informujemy, że 16 marca 2015r. NCN ogłosiło konkursy - OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9. Wnioski o finansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl do dnia 16 czerwca 2015 roku. Elektroniczne formularze wniosków dla ww. konkursów zostaną udostępnione w systemie OSF do dnia 30 kwietnia br.

  • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 8 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w konkursach a szczególnie na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:
1.    ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich",
2.   zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

Wydruki (przynajmniej 2 egz.), jeden egzemplarz uzupełniony o informacje uzupełniające (na potrzeby administracyjne), powinny zostać oddane do podpisu do Kwestora (mgr Małgorzata Ochman), a następnie do Działu Projektów (pok. 19 lub 25) celem podpisania przez Prorektora ds. Nauki (prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.06.2015.

Wydrukowany wniosek w 1 egz. jest wysyłany przez Państwa do NCN, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem np.: „Konkurs OPUS 9” oraz podaniem numerem panelu, do którego składany jest wniosek, w terminie do dnia 16.06.2015, drugi egzemplarz wniosku pozostaje dla Działu Projektów.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).


UWAGA!
Na polecenie Prorektora ds. Nauki wymagana jest akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego (nie dotyczy kierowników Klinik/Zakładów). Podpis należy złożyć na ostatniej stronie każdego wniosku (pod pozostałymi podpisami).

 

WAŻNE!
W przypadku chęci aplikowania w powyższych konkursach, prosimy o przesłanie w terminie do dnia 29.05.2015 podstawowych założeń projektu, liczby wykonawców, wstępnego kosztorysu oraz planowanej do zakupienia aparatury.

Prosimy ponadto o przesłanie ostatecznej wersji wygenerowanego w systemie OSF pliku PDF wraz z informacjami uzupełniającymi na adresy jak poniżej.

Informacji w sprawie konkursów udzielają:

Wydział Lekarski
Edyta Czerwińska
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 59 52

Pozostałe Wydziały
Romana Łaski
romana.laski@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 59 58


Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Drukuj stronę