Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Komunikaty

Konkursy NCN: OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10, POLONEZ 1

Dodano:2015-09-16

Szanowni Państwo,
informujemy, że 15 września 2015r. NCN ogłosiło konkursy - OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10, POLONEZ 1. Wnioski o finansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2015 roku. Formularze wniosków są już dostępne.

  • OPUS 10 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 10 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 10 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • POLONEZ 1 - na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Prosimy zwrócić  szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki dla konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10:

Wydruki (przynajmniej 2 egz.), jeden egzemplarz uzupełniony o informacje uzupełniające (na potrzeby administracyjne), powinny zostać oddane do podpisu do Kwestora (mgr Małgorzata Ochman), a następnie do Działu Projektów (pok. 19 lub 25) celem podpisania przez Prorektora ds. Nauki (prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2015.

Wydrukowany wniosek w 1 egz. jest wysyłany przez Państwa do NCN, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem np.: "Konkurs OPUS 10" oraz podaniem numerem panelu, do którego składany jest wniosek, w terminie do dnia 15.12.2015, drugi egzemplarz wniosku pozostaje dla Działu Projektów. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).


UWAGA!
Na polecenie Prorektora ds. Nauki wymagana jest akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego (nie dotyczy kierowników Klinik/Zakładów). Podpis należy złożyć na ostatniej stronie każdego wniosku (pod pozostałymi podpisami).

WAŻNE!
W przypadku chęci aplikowania w powyższych konkursach, prosimy o przesłanie w terminie do dnia 27.11.2015 podstawowych założeń projektu, liczby wykonawców, wstępnego kosztorysu oraz planowanej do zakupienia aparatury.

Prosimy ponadto o przesłanie ostatecznej wersji wygenerowanego w systemie OSF pliku PDF wraz z informacjami uzupełniającymi na adresy jak poniżej.

Informacji w sprawie konkursów udzielają:

Wydział Lekarski  
Edyta Czerwińska 
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 59 52

Pozostałe Wydziały
Romana Łaski
romana.laski@umed.lodz.pl
Tel.: (42) 272 59 58

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Drukuj stronę